Disclaimer & Privacy

Trajectplan 

Het trajectplan is ontwikkeld om de doelen van de klant in kaart te brengen. Deze doelen worden samen met de klant (en in geval van minderjarigheid, diens ouders) opgesteld. 

Tussentijdse evaluatie en bijstelling trajectplan 

Na zes weken zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden om de voortgang van het traject te bespreken en om in kaart te brengen en welke doelen er eventueel bijgesteld moeten worden. 

Eindevaluatie

Aan het eind van het traject zal er een eindevaluatie plaats vinden en zullen de resultaten besproken worden.

Beroepsverenigingen

De coach/trainer staat geregistreerd bij 1: de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en 2: Stichting Kwaliteits register Jeugd. Beide verenigingen werken aan ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdbescherming. 

Regels en voorwaarden

De coach/trainer stelt de klant op de hoogte van de privacy regeling en klachtenregeling. Zowel de klant als coach/trainer zijn open en eerlijk en komen afspraken na. Bij gewelddadig gedrag en het onder invloed zijn van verdovende middelen word de afspraak onmiddellijk verbroken en zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt. 

Privacy  

Vanzelfsprekend is dat alles wat er tussen de coach/trainer en klant word besproken tussen hen blijft. Geen enkele informatie, zowel mondeling als schriftelijk mag op geen enkele manier aan derden worden verstrekt, mits de klant hiervoor toestemming geeft. Alleen in geval van nood mag de coach/trainer informatie aan derden verstrekken wanneer hier afspraken over zijn gemaakt in het crisisplan. 

Niet tevreden over mijn hulp?

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van mijn hulp, dan kunt u de klachtenregeling raadplegen