Disclaimer & privacy

Door deze disclaimer te lezen stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden.

Terug naar de basis coaching en training spant zich in om de informatie tijdens elke samenwerkingstraject zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Ondanks deze zorg kan het zijn dat de inhoud onvolledig en/ of onjuist is.

Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Terug naar de basis coaching en training aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan tijdens samenwerkingstrajecten.

Het intakegesprek is bedoeld om de hulpvragen van het individu of bedrijf in kaart te brengen.

In het samenwerkingscontract staan alle regels en voorwaarden m.b.t. het samenwerkingstraject zoals bepalingen over de werkrelatie, het trajectplan, gedragscodes, praktische zaken, betalingen e.d.

Om de 3 maanden zal er een tussentijdse evaluatie plaats vinden om de voortgang van het traject te bespreken en om in kaart te brengen en welke doelen er eventueel bijgesteld moeten worden.

Aan het einde van het traject zal er een eindevaluatie plaats vinden en zullen de resultaten besproken.

Terug naar de basis coaching en training staat geregistreerd bij 1: de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk en 2: Stichting Kwaliteit register Jeugd. Beide verenigingen werken aan ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van de coach/trainer.

Terug naar de basis coaching en training stelt de cliënt op de hoogte van de privacy regeling en klachtenregeling. Zowel de cliënt als coach zijn open en eerlijk en komen afspraken na. Bij gewelddadig gedrag en het onder invloed zijn van verdovende middelen word de afspraak onmiddellijk verbroken en zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Vanzelfsprekend is dat Terug naar de basis coaching en training een geheimhoudingsplicht heeft naar al haar cliënten. Geen enkele informatie, zowel mondeling als schriftelijk mag op geen enkele manier aan derden worden verstrekt, mits de cliënt hiervoor toestemming geeft. Alleen in geval van nood mag Terug naar de basis coaching en training informatie aan derden verstrekken wanneer hier afspraken over zijn gemaakt in het crisisplan.

Terug naar de basis coaching en training spant zich in om de informatie in jouw persoonlijke coaching traject zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Het auteursrecht op de informatie tijdens coaching en training berust zich bij Terug naar de basis coaching en training of bij derden, mits dit is aangegeven.

Vermenigvuldiging van informatie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Terug naar de basis coaching en training.

Doorverkopen, kopiëren of uploaden naar internet of op enige andere manier digitaal verspreiden van informatie van Terug naar de basis coaching en training is niet toegestaan.

Terug naar de basis coaching en training zal gerechtelijke stappen ondernemen wanneer er sprake is van misbruik.

Niet tevreden over onze hulp? 

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de hulp, dan kunt u de klachtenregeling raadplegen.