Waar wij voor staan

Terug naar de basis, terug naar de kern

Voor organisaties

Wij willen organisaties helpen die vastlopen in de begeleiding van mensen met angsten, depressies, (seksuele) weerbaarheid, burn-out en overschrijdend gedrag.

Planmatig te werk gaan

We bekijken wat er aan de hand is en stellen samen heldere, meetbare en realistische doelen op.

Zelfinzicht en kennis

Wij zorgen ervoor dat de mensen waarmee wij samen werken kennis en inzicht krijgen in het gedrag waar zij tegen aan lopen.

Preventief èn curatief te werk gaan

Door de achtergrond van het probleem in kaart te brengen, om te buigen en door het meegeven van nieuwe handvatten voorkomen we dat het probleem zich herhaalt.

Meer weten over de problemen die wij kunnen oplossen?