Het gezicht achter Terug naar de basis

Een gedreven coach & trainer

Shehnaaz Abdoel

Shehnaaz heeft jaren gewerkt in (jeugd)zorg instellingen, opvang centra, ggz en ambulante hulpverlening. Hier kwam zij jongeren en jongvolwassenen tegen die zichzelf volledig kwijt waren geraakt onze maatschappij. In 2020 heeft zij Terug naar de basis opgericht waarbij zij de focus legt op de meest persoonlijke en intensieve manier van leren: coachen en trainen. Door stil te staan bij het doorbreken van problematische basisovertuigingen en het aanleren van nieuwe vaardigheden wilt zij ‘terug naar de basis’ gaan. Zij is er dan ook voor alle organisaties die vast lopen in de ondersteuning en de begeleiding van hun mensen en anders dan in de zorg biedt zij hulp en ondersteuning aan waarbij de vinger niet alleen wordt gelegd op de zere plek, maar ook op de omliggende factoren en het voorkomen van terugval. Shehnaaz heeft naast de opleiding Pedagogiek ook andere trainingen en cursussen gevolgd die haar de mogelijkheid bieden om mensen nog beter te begrijpen en te bereiken. Enkele van deze trainingen zijn: seksualiteit en intimiteit, de-escalerend werken, vlaggensysteem. radicalisering en beroepscode en tuchtrecht. Daarnaast is zij kennis en didactiek specialist: dit maakt haar trainingen dan ook tot een succes. 

Waarom mensen mij vertouwen

Terug naar de basis, terug naar de kern

Als doorgewinterde hulpverlener zie ik dat er in deze maatschappij weinig oog is voor het individu en diens krachten en minder krachtige kanten. Ik wil mijn klanten ècht kunnen helpen, geen lange wachttijden of talloze verwijzingen: ik ben er voor iedereen.

Positief gericht

Ik geloof dat er zoveel meer is dat je kunt bereiken èn dat het mogelijk is om los te komen van belemmerende overtuigingen en gedrag.

12+ jaar ervaring

Ik heb regelmatig te maken gehad met verschillende rollen en hier heb ik mij kunnen ontwikkelen als mens en als hulpverlener.

Methodische werkwijze

Samen met de klant probeer ik er zoveel mogelijk achter gekomen waar zij zijn vast gelopen.

Eerlijk

Ik leg mijn klanten geen druk op om te presteren. Ik vind het belangrijker om de wortel van het probleem te achterhalen, zodat wij oplossingen kunnen creëren.

Wil je meer weten over mijn werkwijze? Plan een kennismakingsgesprek in!