Contra-indicaties

Wij werken met contra-indicaties. Dat wil zeggen dat wij hulpvragen van mensen met een (ernstige) lvb-indicatie, verslaving, ernstige psychiatrische problemen, statushouders of reclassering doorverwijzen naar specialisten.